Elektrikli Ev Aletleri Servis servis elemanı Hakkında Bilgi

TANIM

Her türlü elektrikli ev aletinin kullanımı ile ilgili bilgi veren, bakım, onarım ve montajını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GÖREVLER

▪ Tüketici ile iletişim kurar,

▪ Montaj yeri durum tespiti yapar,

▪ Ürünün fiziki kontrolünü ve montajını yapar,

▪ Ürün tanıtımını yaparak tüketiciye teslim eder,

▪ Arıza hakkında tüketiciden bilgi alır,

▪ Tüketici şikâyeti doğrultusunda cihazın ilk testini yapar,

▪ Aletin arıza durumu ile ilgili tahmini maliyet çıkararak müşteriyi bilgilendirir,

▪ Mekaniksel ve Elektriksel arızaları giderir,

▪ Ürünün arızası doğrultusunda tamirini yapar,

▪ Servis formlarını doldurur,

▪ Bakımı ve tamiri yapılan aleti müşteriye teslim etmeden önce bir kez daha dener,

▪ Aletin neresinin tamir edildiği hakkında müşteriye bilgi verir,

▪ Arıza maliyet hesabı çıkararak ücret tahsilatı yapar.

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Akım /gerilim test cihazı, pens ampermetre, çeşitli elektrik motorları açıcı çeşitleri, anahtarlar ve buton çeşitleri, antistatik bilezik, avometre, anten sistemi, askı haltı,

▪ Bakır boru havşa takım, vakum pompası, gaz şarj aparatı, değişik ebatlarda çektirme

▪ Bıçak, bilgisayar, boru anahtarları, boru makası, bakır boru, bant, butonlar, çekiç çeşitleri, cıvatalar, conta, dedektör çeşitleri, delici, kırıcı matkap, donatım teknik dokümanları, dübel, ekovat (komprasör),

▪ Termostat, termik, termal devre kesici ve çeşitli elektronik elemanlar(diyot, direnç, transistor, kondansatör, entegre vb.)

▪ Eldiven, el feneri, elektrik kaynak makinesi, havalandırma fanları, kaçak akım röle çeşitleri, iş elbisesi, iş eldiveni, izola bant, kablo, kargaburun, kilit, kontrol kalemi,

▪ Lamba grupları, lastik tokmak, lehim makinası, lokma takımı, makas, somunlar, mengene, merdiven, metre, mikrodalga kaçak kontrol cihazı, şalter çantası, transformatör çeşitleri, pense, perçin makinesi, pürmüz, silikon veya köpük, takım çantası, testere, tornavida çeşitleri, törpü, yağdanlık, zımpara çeşitleri, vida, yapıştırıcılar.

▪ Kullanılan Bilgisayar Programları(Ofis programları word, excel vb., Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Servis paket programları,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrikli Ev Aletleri Servis servis elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Tüm duyu organları sağlam,

▪ Yeniliklere açık ve araştırmacı zamanı etkin kullanma özelliğine sahip,

▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

▪ Uzun süre ayakta durabilen ve fiziksel güç sarf edecek kadar bedenen sağlam olan,

▪ Sabırlı, dikkatli, titiz ve tedbirli,

▪ Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,

▪ Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,

▪ Kaldırma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,

▪ Sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip,

▪ İnce ayrıntıları algılayabilen,

▪ Sorumluluk duygusu gelişmiş,

▪ Müşteri ile birebir ilişki kurduğundan kılık kıyafetine özen gösteren ve sosyal yönü gelişmiş kibar, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrikli Ev Aletleri Servis Teknisyenleri, çalışmalarını ev cihazları üretimi yapan fabrikalarda evlerde ve ev cihazları özel ve yetkili servislerinde yürütürler. Bu meslek sürekli hareketlilik ve değişik iş ortamlarında çalışma gerektirir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknoloji Alanı Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi dalında verilmektedir.

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de Elektrik-Elektronik Teknoloji Alanı “Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi” dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Elektrikli Ev Aletleri Servis servis elemanı, elektrikli ev aletlerinin yetkili servislerinde, elektrikli ev aletleri üreten işletmelerde ve kendi iş yerinde çalışabilir. Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak farklı tekniklerin kullanılmaya başlaması ve elektrikli ev aletlerinde ürün yelpazesinin çoğalması, meslekte branşlaşmayı hızlandırmıştır. Son yıllarda, yerli üretici yetkili servislerinin sayısı giderek artmakta ve bu meslek yaygın bir şekilde yetkili servisler tarafından yürütülmektedir. İlerleyen dönemde iş bulma konusunda sıkıntı olabilir. Bir çok üretici servis ağlarını birleştirmekte ve küçük çaplı işletmeler sıkıntıya düşmektedir. Ayrıca verilen garanti süreleri ve ürünlerin fiyatlarındaki düşüşler de tamiri pek anlamlı kılmamaktadır. Elektrikli ev aletlerinin bakım onarımı çoğunlukla arızalı parçaların değiştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Ancak, özellikle ithal ürünlerde, zaman zaman yedek parça teminindeki zorluklar ve parçanın yenisi ile değiştirilmesinin yüksek maliyetli olması nedeniyle onarım yoluna gidilmektedir. Bu meslekte, arıza tesbiti ve arızanın giderilmesi yanında müşteri ilişkileri de giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Elektrikli Ev Aletleri servis elemanı olarak ilk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.

Kendi işini kuranlarda kazanç daha yükselmekte ancak değişkenlik göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik Teknoloji alanı, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Yetkili servislerde çalışanlar, soğutma ve klima işleriyle, yıkayıcılar, pişiriciler, ısıtma cihazları ve diğer elektrikli ev aletlerinin montaj, bakımı ve onarımı konularında kendilerini geliştirebilirler.

Kendi iş yerlerini kuranlar, girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.

BENZER MESLEKLER

▪ Soğutma ve İklimlendirme servis elemanı,

▪ Elektrikli Ev Aletleri Bakım ve Tamircisi.

EK BİLGİLER

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

▪ Meslek elemanları,

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezler