Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis Ve Kayıt Cihazları servis elemanı Hakkında Bilgi

FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEME TEŞHİS VE KAYIT CİHAZLARI TEKNİSYENİ

Fizyolojik sinyallerin teşhis ve tedavi amaçlı izlenmesi ve işlenmesinde kullanılan, tüm vücut/fizyolojik sinyal izleme cihazları ile teşhis ve takip cihazlarının kurulum, montaj, bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini yapan kişidir.

GÖREVLER

▪ Tıbbi cihaz (teknik servis) iş akışlarını düzenler,

▪ Cihazların/sistemlerin, üretici firma kurulum yönergelerini izleyerek ilk kurulum ve montajını gerçekleştirir,

▪ Cihazların standartlar dahilinde hassas ölçü aletlerini kullanarak, ayarlarını kontrol eder, testlerini yapar.

▪ Cihazların üretici firma yönergelerine uygun servis bakımlarını yapar,

▪ Cihazların/sistemlerin arızalarını tespit eder ve giderir,

▪ Cihaz standartları ve kalibrasyon prosedürlere göre, uygun ölçü/test aletlerini kullanarak cihaz kalibrasyonlarını yapar,

▪ Cihazlar ömrünü doldurana kadar üretici firma tarafından yayınlanan güncelleme ve iyileştirme faaliyetlerini yerine getirir,

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Fiziksel ve elektriksel ölçü aletleri,

▪ Montaj/demontaj(söküm) avadanlıkları,

▪ EKG, EEG, ERG, EMG, holter, hasta simülatörü, cihazlara özel simülatörler, kalibratörler, analizör/test cihazları, hasta başı monitörü, spirometre (solunum ölçüm cihazı), odyometre (işitme ölçüm cihazı), uyku bozukluğu ölçüm cihazı vb. cihazlar, osiloskop, sinyal görüntüleme ve analiz cihazları, elektriksel güvenlik analizörü, farklı tipte elektrot ve sensörler, lehimleme cihazları,

▪ Bilgisayar, elektronik devre çizim programları, hastane bilgi sistemi yazılımları

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları servis elemanı olmak isteyenlerin;

▪ Fen bilimleri ve matematiğe ilgili, bu alanlarda başarılı,

▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

▪ Göz-kulak duyusu gelişmiş,

▪ Mekanik alanında yeteneğe ve ilgiye sahip,

▪ Şekil ilişkilerini algılayabilen,

▪ Yorum ve analiz yeteneği yüksek, hızlı çözüm üretebilen,

▪ Sabırlı, dikkatli, sorumluluk duygusu gelişmiş,

▪ İşini yapabilecek derecede yabancı dil bilgisine sahip,

▪ Ayrıntıları algılayabilen bireyler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları servis elemanı, genellikle kapalı cihaz odalarında, hastane içerisindeki teknik servis birimlerinde ya da firma atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamları ve özellikle çalışma saatleri ihtiyaca göre değişkendir. Bakım ve arıza için sık sık şehirlerarası seyahat etmeleri gerekebilir. Bu meslek elemanları; cihaz kurulumları, arıza tespit ve onarım aşamalarında; eğilme, uzanma gibi fiziksel aktiviteleri sıklıkla yaparlar. Cihaz odalarında ve dışında, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlarla karşılaşabilirler. Görev yaptıkları ortam, aydınlık ve temizdir. Gürültü oranı fazla değildir. Çalışılan cihazlara ve ortamlara özel riskli durumlara, daima uygun teçhizat ve donanımla hazır olmak durumundadırlar. Çalışırken mühendisler, servis elemanları, operatörler, sağlık personeli, hasta, hasta yakını, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim içindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” alanı Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ İlköğretim okulu mezunu olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak,

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

▪ Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

▪ İş bulma olanakları oldukça yüksektir: biyomedikal cihaz üretim cihaz

firmalarında, biyomedikal cihaz ithalatçılarında, biyomedikal cihazların teknik servis firmalarında, kalibrasyon laboratuvarlarında, kamu ve özel hastanelerin tıbbi cihaz teknik servislerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

▪ Bu meslek dalından mezun olarak teknisyen unvanını alan kişiler kendi işyerlerini de açabilirler.

▪ Meslek mensupları işsiz kalmaları halinde, temel elektronik bilgisi aldıklarından, elektronik ile ilgili diğer bütün dallarda çalışma olanağına sahiptirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir.

▪ 10. ve 11. sınıfın sonlarında yapılması gereken (100 ve 200 saatlik) yaz stajlarında, ücret ödenmemektedir.

▪ Eğitim gören adaylar için eğitim süresince herhangi bir sigorta primi yatırılmamaktadır. Ancak yaz stajlarında, devlet tarafından sigorta primleri karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

▪ Kamu sektöründe çalışanlar, teknik hizmet sınıfından ücret alırlar.

▪ Özel sektörde işe girenler, deneyimlerine göre asgari ücretin 2 katı veya üzerinde ücret alabilirler.

▪ Kendi işini kuranlarda kazanç, kişinin bilgi, beceri ve performansına göre değişiklik göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

Meslek liselerinin “Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” alanı Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

▪ Anadolu teknik liselerinin Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları Teknisyenliği dalından mezun olanlar, alanlarında ustalık eğitimine katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavına girebilirler. Ustalık sınavına girip başarılı olduktan sonra, ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar.

▪ Çalıştığı kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.

▪ Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlikleri kazanan meslek elemanları Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında faaliyet gösteren işletmelerde kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

▪ Tıbbi Görüntüleme Sistemleri servis elemanı,

▪ Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları servis elemanı,

▪ Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları servis elemanı

EK BİLGİLER

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

▪ Meslek elemanları,

▪ Meslek lisesi öğretmenleri,

▪ 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”,

▪ Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,

▪ www.megep.meb.gov.tr,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri