GNSS Teknik Teknik Servis Politikası Nedir?

GNSS HARİTA TEKNİK DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. A.Ş.

TEKNİK SERVİS POLİTİKAMIZ
1.1.Bir cihazın teknik servise bırakılması sırasında teknik servis tarafından müşteriye Arıza Tespit, Onay formu ile bildirilen ücretler tahmini olup işçilik malzeme ve diğer hizmet masraflarının sadece yaklaşık tutarını bildirmektedir. Kesin ücret servis tamir işlemi bitiminde saptanır. Müşterinin tahmini ücret ile kesin ücret arasında fark olması halinde kesin ücreti ödemeden imtina etme hakkı bulunmamaktadır
2.2.Müşteri tarafından Tespit Formu onaylanmadan servis tamir işlemi başlatılmaz. Onay için serviste bekleme sürei maksimum 20 (yirmi) iş günüdür. Onay alınamamsı durumunda cihaz müşteriye herhangi bir işlem yapılmadan iade edilir ve madde 3 gereği işlem yapılır.alanya escort bayan

3.3.Arıza teşhisi test ve fiyatlandırma çalışmaları için yapılan işçilik tutarı %18 KDV hariç GNSS/GPS için 50-USD Nivo , El tipi GPS için 20-USD ,TOTAL STATION’lar için 40-USD müşteri ONARIM yaptırma istemese dahi arıza tespit ücretini ödemek zorundadır.
4.4.Cihazın teknik servise bırakılması sırasında bildirilen teslim etme tarihi ve saati kesin olmayıp tahminidir.Onarım sürecinin uzaması halinde müşteri teknik servisten herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunamaz.
5.5.Onarım sırasında değiştirilen parçalar müşterinin bu formun ön yüzünde bulunan müşteri ilave ek talepleri bölümünde yazılı olarak talep etmediği sürece tarafımızdan imha edilecektir.Müşteri talepte bulunmadığı parçalar üzerinde kayıt işleminden itibaren herhangi bir hak iddia edemez.
alanya bayan escort
6.6.Cihazın onarımı esnasında Teknik Servise , müşteri veya müşterinin görevlendirdiği kişi yapılan işlemlere hiçbir şekilde müdahale edemez.
7.7.Müşteri tarafından cihazın teslim alınması aşamasında cihaz onarımı tamamlanmış ise Teknik Servis ücreti , cihaz iade alınacak ise arıza tespit ücreti olan tutar muhasebe birimine nakit veya kredi kartı ile cihaz kargo ile gönderilecek ise kargo gönderilmeden Havale /EFT /Mail Order talimatı ile ödemenin yapılması gerekmektedir.

TEKNİK SERVİS GARANTİ KAPSAMI VE ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR
1.1.Servis garantisi kapsamında yapılan, hatalı işçiliğini düzeltilmesi ve bu hatalı işçilik nedeni ile hasar gören parçaların değiştirilmesi için müşteriden ücret talep edilmez.
2.2.Servis garantisi hasarın oluştuğu komple üniteyi değil sadece hasarlı detay parçaları ve bu parçaların olumsuz etkilediği diğer parçaların onarılması ya da değiştirilmesini kapsar.
3.3.Teknik servis hizmeti verilen cihazda veya cihazın ilgili bölümüne üçüncü şahıslarca herhangi bir müdahale yapılmış ise, bu müdahale Sonucu cihazda bir arıza oluşmasa dahi servis garantisi ortadan kalkar.
4.4.Arızanın servis garantisi kapsamına girip girmediğinin tespiti için yapılacak işlemler neticesinde, arızanın servis garanti kapsamı dışında olduğu sonucuna varılırsa , arızanın teşhisi,tespit tesisleri ve fiyatlandırma çalışmaları için yapılan harcamalar müşteriden tahsil edilir.

SERVİS GARANTİ SÜRESİ

Servis garanti süresi, cihazın müşteriye teslimi sırasında müşteriye verilen servis fişinde belirtilen cihaz teslim tarihinden itibaren 3 ( üç ) aydır.

Müşterinin cihazını teslim almaktan imtina etmesi veya gecikmesi halinde, servis garantisi, cihazın teslime hazır olduğunu müşteriye bildirdi tarihten itibaren başlar

SERVİS GARANTİSİNE GİRMEYEN İŞLEMLER

Onarım süresi içerisinde müşterinin talebi üzerine gerektiği şekilde tamamlanmamış onarımlar .Öngörülen periyodik bakımları teknik servisin de yapılmaması nedeni ile oluşacak arızalar
1.1.Normal kullanım Sonucu aşınma, düşürme, kırılma, arıza, normal dışı veya kötü kullanma, ihmal,cihazdaki parçaların değiştirilmesi, yanicı ve yakıcı maddeler ile temas ettirilmesi Sonucu oluşacak problemler servis garanti kapsamına girmez
2.2.Cihazın arazi şartlarından etkilenme durumunu göz önünde bulundurulduğundan servis garantisi Kalibrasyonu kapsamaz

MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.1.Müşterinin servis garantisinden yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gereklidir .
-Cihazın servis garantisini konu olan onarım görmüş veya değişmiş parçalar ile ilgili olarak bir arızanın çıkması halinde müşteri tarafından cihazın bahse konu noktalarına hiçbir yetkisiz müdahale yapılmaksızın servis garanti süresi içinde GNSS Teknik Servise getirilmesi gerekir.
-Müşterinin, üç aylık servis garantisinden yararlanabilmesi için servis garantisinde konu olan işlemi ait ilgili faturayı ibraz etmelidir. Belge ibraz edilmemesi veya teknik servis kayıtları ile çelişki arz etmesi halinde, teknik servis kayıtlar esas muteber tutulur.
1.1.Müşterinin yukarıda bahsedilen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda servis garantisinden yararlanma hakkı ortadan kalkar.
2.2.Cihazın türkiye’de yapılamayacak bir onarıma ihtiyacı olduğunda, cihaz yurtdışında Üretici firmaya gönderilir. Kargo, sigorta, gümrük harcamaları gibi masraflar müşteriden alınır.

CİHAZA EL KOYMA HÜKÜMLERİ

Teknik servise tamir ve bakım işlemleri için, kendi muafakatım ile teslim etmiş bulunduğum cihazımın bakın ve masraflarının ödenmemesi durumunda GNSS firmasını cihaz üzerinde M.K’nın 864-867 maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasını şimdiden kabul ediyorum.

GNSS firmasına bırakıldığı tarihten itibaren 6 ay teslim alınmayan veya yazılı bilgi vermeyen cihaz ile ilgili GNSS firmasının sorumluluk kabul etmediğini kabul ediyorum.