KESTİRİMCİ BAKIM TEKNOLOJİLERİ: BÖLÜM 2

Günümüz Endüstrisinde Uygulanan Diğer Bakım Stratejileri

1.Reaktif Bakım

Mevcutta var olan makine, ekipman ve sistemlerin bozulana kadar kullanılıp, bozulduktan sonra teknik personelin becerisi dahilinde tamir edilmesi bir reaktif bakımdır. Teknik personelin sorunu çözemediği durumlarda ekipman servisi ile görüşülerek arıza giderilmeye çalışılır.

Ekipmanların zamansız bozulmaları ürün maliyetlerini artırdığı gibi, aynı zamanda birlikte çalıştığı diğer parçalara da zarar verebilir. Ayrıca onarım işlemi tamamlanana kadar geçen sürede, işletmeler açısından üretim sorunları da ortaya çıkmaktadır.

 

2.Önleyici Bakım

Önleyici bakım, ekipmanlardaki arızalanma olasılığını azaltmak için ve belirli aralıklarla yapılan bakımdır. Makine yada ekipman çalışır durumda iken beklenmedik bir sorun yaşanmaması için uygulanır. Önleyici bakım, zamana dayalı ve kullanıma dayalı koruyucu bakım temelinde gerçekleştirilir.

Herhangi bir bilgisayarlı bakım yönetim yazılımı olmadan önleyici bakımı planlamak çok zordur. Bakım yazılımı, önleyici bakımları her ekipman için uygun olan tetikleyicilere göre ayarlamanıza olanak sağlar. Bununla birlikte kuruluşların önleyici bakım faaliyetlerini kapsayan verilerin toplanmasına ve bakım KPI’larını çalışacak şekilde ayarlanmasına olanak tanır.

 

Kestirimci Bakım Uygulamalarındaki Yöntemler

Kestirimci bakım planlamasında amaç; makineleri durmadan, tahribatsız, çalışma koşullarında, sağlıkları ile ilgili parametre verilerinin alınması ve bu verilerin zaman içindeki değişimini, trendini izlemektir.

Kestirimci bakımda genellikle yağ analizleri, kızılötesi termografi ölçümü, ultrasonik test ve titreşim ölçümü ve analizi yapılmaktadır.

 

1.Yağ ve Parçacık Testi

En eski kestirimci bakım yöntemlerinden olan yağ analizi, yağlama sistemi ile ilgili üç temel durumu ortaya çıkarır. Bunlardan ilki yağın durum analizi olup, yağın viskozitesi (akmazlık), asidikliği vs. ölçülür ve değerlendirilir. İkinci olarak yağdan alınan örnekten yağ içerisindeki su/kum gibi kirleticiler bulunur. Üçüncüsü ise yağ içerisindeki parçacık testidir.

Makinenin çalıştığı esnada oluşan aşınma sonucu yağ içerisine bazı parçacıklar karışır. Alınan yağ örneği ile makine hakkında bir takım çıkarımlar yapılabilir.

 

2.Kızılötesi Termografi

Sıcaklık derecesinin yüksek olduğu enerji santralleri ve ısıtma sistemi gibi yerlerde ‘Kızılötesi Termografi’ kullanılmaktadır. Makinenin yada sistemin sıcak bölgelerinin takibi için kullanılır ve sıcaklık değişimleri izlenerek sistemin yavaşlaması veya durmasına sebep olabilecek bir sıcaklık seviyesi önceden tespit edilir.

 

3.Ultrasonik Test

İşletmelerde çokça kullanılan ve en faydalı yöntemlerden olan Ultrasonik test sayesinde düzenli raporlar hazırlanarak verimlilik adına farklı çözümler üretilebilir. Diğer kestirimci bakım yöntemlerine göre ultrasonik test en kolay olanıdır. Ultrasonik dedektörler yardımıyla bileşen aşınmaları ve sıkıştırılmış gaz kaçaklarının tespiti gibi birçok alanda ölçümlenmesi ile problemi ortaya çıkarır.

 

4.Titreşim Ölçüm ve Analizi

Endüstriyel tesislerdeki ekipmanlarda ekipmana dokunarak arızasını tahmin etmek imkânsızdır. Bunun yerine, ekipmandaki titreşim seviyesini ölçebilen cihaz ve sistemler kullanılır. En temel titreşim analizi uygulaması portatif bir vibrasyon ölçüm cihazıyla periyodik olarak daha önce belirlenen ekipmanlardan ölçüm alınması ve bunların ekipman arızasız çalışırken elde edilenlerle karşılaştırılması ile gerçekleştirilir. Bunun için önce izlenecek ekipmanlar kritiklik seviyesine göre sınıflandırılmalıdır.