MEKATRONİK TEKNİKERİ

Her türlü mekanik, elektrikli ve elektronik cihazların üretimi, bakımı, onarımı ve işletilmesi konularında mekatronik mühendisleri ile teknisyenleri arasında görev yapan ara elemandır.

GÖREVLER

▪ Tasarlanan projelerin üretiminde çalışır.

▪ Akıllı cihazların geliştirilmesi için araştırma, inceleme ve ölçümler yapar,

▪ Mekatronik sistemlerin (Elektro-mekanik cihazların) montajı-demontajı, test, servis, bakımını ve kontrolünü yapar,

▪ Mekanik ve elektronik arızaların giderilmesini sağlar,

▪ Mekatronik, makine ve elektronik mühendislerine yardım eder,.

▪ Sorumluluk alanına giren kalibrasyonları, ölçüm ve ayarları yaparak aletlerin verimli çalışmasını sağlar.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ PLC (programlanabilir mantık kontrol ünitesi) cihazı,

▪ Bilgisayar ve bilgisayarlı makinalar,

▪ Makine ve elektrik-elektronik araçlar için kullanılan aletler (Osiloskop,Avometre,ayva,lehim vb.)

▪ Atölyedeki genel araç ve gereçler.

▪ Direnç, kondansatör, entegre devre, transformatör gibi elektronik devre elemanları,

▪ Güç Kaynakları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mekatronik servis elemanı olmak isteyen;

▪ Sayısal yeteneğe sahip,

▪ Matematik ve Fen alanına özellikle fizik konularına ilgi duyan,

▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, çizim yeteneğine sahip,

▪ Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen, tasarım gücü kuvvetli,

▪ Mekanik yeteneği olan, elektronik makinelerle çalışmaktan hoşlanan,

▪ Sabırlı, sorumluluk sahibi,

▪ İşbirliği ve yeniliklere açık,araştırıcı,

▪ Gözlerinde aşırı kusur bulunmayan,

▪ Algılama, sayı ve sembollerle akıl yürütme, karar alma ve analiz etme yeteneğine sahip

kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mekanik ve elektronik cihazların üretim, bakım onarımı ve işletilmesi ile ilgili faaliyette bulunan işyerlerinde çalışırlar. Görevini genellikle makine başında gerektiği duruma göre oturarak veya başka pozisyonlarda yaparlar. Çalışma ortamı kapalı olup zaman zaman gürültülüdür. Beraber çalıştığı kişilerle ve müşterilerle iletişim kurar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Mekatronik” önlisans programında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Mekatronik” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

▪ Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE- DİPLOMA

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ” Mekatronik ” ön lisans diploması ve verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

▪ Mekatronik servis elemanlarıi kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışırlar. Özellikle bilgisayarlı makinaların ve teknolojinin hızla geliştirildiği günümüzde özel sektörde, sanayide ve atölyelerde çalışma şansına sahiptirler.

▪ Mekatronik servis elemanlarıi çalışma alanları ile ilgili kendi işyerlerini açabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar.

▪ Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin durumuna ve anlaşmaya göre belli bir ücret imkanı olabilir.

EĞİTİM SONRASI

▪ Kamu sektöründe çalışacaklar, memur, sözleşmeli veya geçici statülerde çalışma imkanına sahiptirler. Memurlar, teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 1. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

▪ Özel sektörde ve kendi işini kuranlarda alınan ücret işin pozisyonu ve işletmenin büyüklüğüne göre değişmektedir.

▪ Yabancı dili iyi derecede olanlar ve teknik uygulası iyi durumda olanlar özel sektörde daha iyi bir ücret alma şansına sahiptirler.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Mekatronik önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Mesleki eğitimden sonra özel veya kamu sektöründe çalışanlar idari kadroda bölüm şefi, başarılı olursa müdür olabilirler.

BENZER MESLEKLER

▪ Elektrik servis elemanı,

▪ Elektronik servis elemanı,

▪ Makine servis elemanı,

EK BİLGİLER

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

▪ Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Bölümü Öğretim görevlileri,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri