Servis Elemanı (Garson) Hakkında Bilgi

SERVİS ELEMANI (GARSON)

Lokantalarda, otel ve diğer hizmet yerlerinde salon ve masayı düzenleyen, misafiri karşılayan, rezervasyonu alan, yiyecek ve içecek siparişi alan, özel teknikler kullanarak çeşitli yiyecek ve içecekleri servise hazırlayan ve servisi yapan kişidir.

GÖREVLER

▪ Yemek masalarının düzenli, temiz ve eşyalarının eksiksiz olmasını sağlar,

▪ Müşteriyi karşılar, oturacağı masayı tavsiye eder ve masaya kadar müşteriye refakat eder,

▪ Yemek listesini (mönü) müşteriye verir, mönüyle ilgili olarak müşterilerin yemek ve içecek tercihi yapmasında yardımcı olur,

▪ Kurallara uygun olarak servisi yapar,

▪ Hesabı alır,

▪ Müşteriyi uğurlar,

▪ Salonda yemek servisi öncesi ve sonrası gerekli düzenlemeleri yapar.

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Çelik malzemeler (çatal, bıçak, kaşık vb.),

▪ Porselen malzemeler (tabak, fincan, vb.),

▪ Cam malzemeler (bardaklar),

▪ Kumaş malzemeler (örtü, peçete, kapak vb.),

▪ Diğer malzemeler (masa, sandalye, servis arabası vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Servis Elemanı (Garson) olmak isteyenlerin:

▪ Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar bedence sağlam ve dayanıklı,

▪ Dışa dönük, insanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek ve duygularını anlayabilen,

▪ Güler yüzlü, saygılı,

▪ Başkalarını ikna edebilen, sabırlı,

▪ Görgü ve protokol kurallarını bilen,

▪ Dikkatli, temiz, titiz ve düzenli,

▪ Hafızası güçlü,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Servis Elemanları (Garson) yiyecek ve içecek servisi yapılan mekanlarda görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve düzenli, zaman zaman gürültülü ve kalabalıktır. Çalışırken mesleğin gerektirdiği özel kıyafet giyer. Servis Elemanları çalışırken birinci derecede insanlarla ilişki halindedir. Çalışma zamanı genellikle vardiya usulü olup, kişi haftanın bir günü izinlidir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı Servis dalında eğitim verilmektedir.

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı Servis dalında verilmektedir.

Ayrıca özel kurslar, T.C. Turizm Bakanlığı Turizm Eğitim Merkezlerinde (TUREM), İŞKUR kurslarında da mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,

▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde servis personelleri değişik kurum ve kuruluşlarda görev yapabilmektedirler.

Buna göre çalışma alanları;

I- Otellerdeki servis bölümleri;

a) Restaurant

b) Kahvaltı salonu

c) Teras

d) Oda servisi

e) Ziyafet salonu

f) Toplantı (seminer) salonu

g) Lobby

h) Havuz servisi

i) ı) Gece kulubü

j) Diskotek

k) Bar

American bar

Servis bar

Snack bar

Vitamin bar

Dans bar

Roof bar

Restaurant bar gibi

II- Lokantalar (restaurantlar)

III- Pansiyonlar

IV- Misafirhaneler (konukevleri)

V- Moteller

VI- Campingler

VII- Tatil köyleri,

VIII- Yatlardır.

Kendi bilgi ve becerileri yeterli olduğu sürece özellikle turizm sektörünün gelişmesine paralel olarak bu meslek elemanlarına ihtiyaç vardır.

Bu meslekte yetişmiş, nitelikli, yabancı dil bilen elemanların iş bulma sorunları hemen hemen hiç yoktur. Yiyecek içecek sunumunda, otomasyona gidilemediği için, garsonluk geçerliliğini korumakta ve bu meslekte eleman ihtiyacı her zaman olmaktadır. Ancak, iş bulma durumu mevsimlik değişim göstermektedir. Yaz aylarında bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç artarken kış aylarında azalmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30’undan az olmamak üzere ücret verilir.

▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Servis Elemanı (Garson) olarak çalışan kişilerin çalıştıkları sektörün özelliğine göre aldıkları ücret değişken olabilmektedir.

▪ Kamu kuruluşlarının sosyal tesislerinde (İller Bankası, öğretmenevi gibi) işçi statüsünde çalışan garsonlar işe ilk girişte asgari ücret düzeyinde maaş alırlarken, bir-iki ay sonra toplu sözleşme hükümlerine göre maaşları asgari ücretin 2-3 katına kadar çıkabilmektedir.

▪ Özel işyerlerinde (otel, motel, lokanta vb.) servis elemanı olarak çalışanların aldıkları ücretler için kesin rakamlar vermek güçtür. İşyerinin büyüklüğü de ücretleri farklılaştırmaktadır. Kişinin mesleğinde gösterdiği performans da bu ücretleri yükseltebilmektedir. Ayrıca, bahşişlerden gelen kazanç, yerine göre azımsanamayacak kadar yüklü olabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı Servis dalından mmezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

▪ Meslekte ilerleme ve yükselme, çalışarak ve deneyimle gerçekleşebilmektedir.

▪ Kişisel gayret ve başarıyla şef garsonluğa kadar yükselebilir,

▪ Bar, ziyafet, yiyecek-içecek servisi, cost (maliyet) kontrol konularında uzmanlaşma olabilir,

▪ Bir servis elemanı, yiyecek-içecek müdürlüğüne kadar yükselebilir.

BENZER MESLEKLER

▪ Komi,Barmen,Kamarot.

EK BİLGİLER

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,

▪ Çevre koruma önlemleri alır,

▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

KAYNAKÇA

▪ Meslek elemanları,

▪ 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

▪ MEB Örgün ve Yaygın Mesleki-Teknik Öğretim Kurumları Tanıtıcı El Kitabı,

▪ Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfası www.myk.gov.tr

▪ MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Otelcilik ve Turizm, Anadolu Otelcilik ve Turizm, Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri El Broşürü,

▪ www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

▪ T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

▪ Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri