Teknik Servis servis elemanı Görev Tanımı

Görevin Amacı:

Atölyede gerçekleştirilecek servis hizmetlerinin tanımlı yönetim sistemi şartlarına uygun gerçekleştirilmesi. Atölye genel tertip ve düzenini sağlamak. Atölye faaliyetleri konusunda “Atölye Şefine” raporlamada bulunmak.

Ana Sorumluluklar:
•Cihazların kurulum, bakım ve onarımını gerçekleştirmek.
•Cihazların korunmasını ve problemsiz çalışmasını sağlamak.
•Teknik Servis kapsamında ihtiyaçları tespit etmek ve Atölye Şefi yöneticisi ile paylaşmak.
•TEKSER çalışma disiplin ve talimatlarına uymak.
•Teknik servis işlemlerinin Dış Kaynaklı dokümanlarda tanımlandığı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
•Yapmış olduğu servis hizmetini raporlamak.(TEKSER ERP yazılımına gerçeğe uygun verileri girmek.)
•Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) tanımlı kullanım şartlarına uygun kullanmak.
•Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) periyodik bakım hizmetlerini takip etmek ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
•Servis hizmetleri sırasında kullanılan makine, ekipman ve teçhizatın (İzleme ve ölçme teçhizatı dahil) arıza durumlarının bildirimini yapmak ve arızanın giderilmesini sağlamak.
•Arıza ve bakım işlemleri sonucu oluşan kayıtların TEKSER ERP yazılımına düzenli bir şekilde zamanında kaydedilmesi.
•5.4-F.01 Kalite Hedefleri ve Proses Performans Göstergeleri İzleme ve Ölçme Tablosunda tanımlanmış performans göstergelerinin ve Kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için görev tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/aksiyonları gerçekleştirmek.
•Servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan Çevre Boyutlarının (Atıklar) yönetim sistemi içerisinde tanımlandığı şekilde yönetimini sağlamak ve işletme içi alınmış güvenlik kurallarına riayet etmek/ettirmek.
•İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına uymak.
•Servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılmak üzere tanımlanmış ve kendisine zimmeti yapılmış Kişisel Koruyucu Donanımları kullanmak/kullanılmasını sağlamak.
•Eski veya koruyucu özelliğini yitirmiş Kişisel Koruyucu Donanımların kullanımını engellemek ve yenisi ile değiştirilmesini sağlamak.

Yeterlilikler:

Zorunlu Tercih Sebebi
Eğitim Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak. Makine/Elektrik servis elemanı olmak.
Deneyim 1-2 yıl benzer sektör deneyimi.
Yabancı Dil İngilizce.
Sahip Olması Gereken Sertifika, Belge ve Özellikler B Sınıfı sürücü belgesi.
Kalite yönetim sistemleri konusunda eğitimli ve deneyimli.
Sigara kullanmayan.