Teknik Servis Yönetimi

Servis sağlayıcı firmaların iş hacimlerinin büyümesiyle ters orantılı olarak hizmetkalitesi düşmekte, yapılman işlerin denetlenmesi, planlanması ve teknik personellerinperformanslarının değerlendirilmesi sağlıklı olarak yapılamamaya başlamaktadır. Yukarıdasayılanların başlıca nedeni servis yönetim sisteminin kullanılmaması ya da uygunsistematiğin firmalara uygulanamamasından kaynaklanmaktadır.

Firmalar tarafından Servis Yönetim Sistematiğinin doğru bir şekilde uygulanmaması sonucu standart bir yapı oluşturulamamasıyla birlikte en önemlisi kısa süre zarfındaservis kalitesi düşürmektedir. Bahsi geçen durumlar sonucu birçok firma mevcutiş hacmini kontrol edemediği ve yönetemediği için küçülmekte ve maalesef kapanmaktadır.

Netice itibariyle kontrolsüz ve sistem barındırma yapılanmalar müşteri, sermayeve sektördeki pozisyonlarını yitirmektedirler.

Neden
Teknik Servis Yönetimi?

Doğru Servis Yönetim Yazılımıyla kurum içi ihtiyaçları doğru bir şekilde karşılanan sistematiğe sahip uçtan uca hizmet yönetiminin, ölçümlenebilir, raporlanabilir veen önemlisi devamlılığı sağlanabilir olması işletmelerin hedefi olmalıdır.

Sistem entegratörü veya servis hizmeti sağlayan şirketlerin tüm servis ve operasyonelsüreçlerinin takip edilebilmesini ve raporlanabilmesini sağlayan bulut tabanlı biruygulama yazılımıdır.

ServicePlus Servis Yönetim Sistemi; teknik servis firmaya ait mevcut süreçlerinotomatize edilerek ölçümlenebilir, analiz edilebilir, raporlanabilir, kontrol edilebilir,daha az insan gücü ve eforla daha iyi yönetilebilir hale getirilmesini sağlamaktadır.

ServicePlus Servis Yönetim Sistemi müşteri, ürün ve anlaşma bazlı hizmetlerin kontrollü,doğru, bilgilendirici ve hizmet kalitesini düşürmeden en kısa sürede sağlamak amacıylageliştirilmiş olup gerek firma gerekse müşteri için minimum harcama ile maksimumseviyede fayda prensibini barındırmaktadır.

ServicePlus Özellikleri
•Bulut Tabanlı Altyapı
•Kullanıcı Dostu Arayüz
•Performans Ölçümleme (KPI)
•Arıza Tespit ve Ekspertiz
•Parça ve İşçilik Maliyet Takibi
•Bakım-Onarım ve Parça Değişim İle İlgili Otomatik Tekliflendirme
•Ürün, Müşteri ve Proje Bazlı Tanımlanmış İndirim Oranlama (%)
•Tekrar Tamir (Re-Repair) Takip ve Yönetimi
•Yedek Parça Yönetim
•Stok Yönetimi
•Sevkiyat Yönetim ve Takibi
•Gerçek Zamanlı (Real Time) Mobile Uygulama Platformu
•Entegrasyon Kabiliyeti (Muhasbe Yazılımları, AssetPlus, DeskPlus)
•Garanti ve Sigorta Yönetimi
•Müşteri ve Ürün Bazlı SLA Yönetimi
•Gerçekleştirilen İşlemlerle İlgili Otomatik E-Mail ve SMS Bildirimi
•Marka-Model, Yedek Parça, Teknisyen ve Müşteri Bazlı İstatiksel Raporlama
•Planlı ve Anlık Esnek Raporlama Özelliği

Kazanımlar
•Envanter bilgilerinin reel ve doğru bir şekilde elektronik ortama aktarılarak barındırılması
•İşletme içerisindeki envanter yaşam döngüsünün takip edilmesi
•Minimum efor ile maksimum fayda sağlanması
•İnsan gücünün azaltılması ve kullanıcı yanlışlıklarının ortadan kaldırılması
•Envanterlere ait amortisman bilgilerinin doğru ve güvenilir hesaplanması
•Envanterleri fiziksel ve sahiplik durumlarına göre ayırarak ödenilen kira, sigortave vergilerin minimize edilmesi, fazla ve gereksiz ödemelerin ortadan kaldırılması
•Doğru ve güvenilir amortisman hesaplaması
•Finansal raporlamalar ile envanterlerin analiz edilmesi
•Planlı sermaye bütçelerinin optimize edilmesi

ServicePlus ROI ( Return of Investment )

ServicePlus Servis Yönetim Sistemi ile iş/zaman tasarrufu, personel kaynak optimizasyonusağlanmakla birlikte sağlanılan hizmet kalitesini arttırışla müşteri ve kazanç artışı elde edilmektedir.

Maliyetlerini Azaltılması
Personel optimizasyonu, yedek parça yanlış sipariş ve ulaştırma maliyetlerinin azaltılması.

Gelirlerin Arttırılması
Müşteri portföyünü ve hacmini genişleterek gelir artışı sağlanması.

Yeni Kazanç Merkezleri Oluşturma
Amortisman süresini doldurmuş, yenileme gerektiren envanterin satışıyla gelir eldeedilmesi.

Ek Yönetimlerin Oluşturulması
Yedek parça, stok, sevkiyat gibi servis hizmetler bütününü oluşturan yan hizmetlerinoluşturulması.

Raporlama
İstatiksel, anlık, hızlı ve esnek raporlar alınabilmesi

Hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenebilmesi

Talep, ekspertiz, arıza onarım hizmetlerinin uzaktan ve yerinde sağlandığı durumlarınürün, teknisyen bazlı analiz edilebilmesi ve raporlanması

Detaylı bilgi için ArtıSoft firmamızın web sitesini ziyaret edebilirsiniz