Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı Hakkında Bilgi

TANIM

Yolcu ve kargo uçaklarının, uçak elektronik ekipmanlarının mekanik ve motor olmak üzere parçalarının bakımını, montajını, onarımını ve üzerinde yapılan değişiklikleri sivil havacılık kuralları dahilinde yapan lisans sahibi kişidir.

GÖREVLER

▪ Uçakların motor, gövde, kuyruk, kanat, iniş takımı gibi aksamlarını kontrol ederek; gerekli ayar, onarım, monte kontrol, test, servis ve bakımını yapar,

▪ Madensel malzemeler üzerinde ısıl işlem ve mekanik testler yapar.

▪ Uçak parçalarında tahribatsız muayene kontrollerini yapar,

▪ Korozyondan korunma işlemleri yapar,

▪ Sökülebilir bağlantı elemanlarını kontrol eder,

▪ Saç metal, perçinleme işlemleri yapar,

▪ Metal olmayan uçak malzemelerinin, hareket iletim elemanlarının bakım kontrolünü ve onarımını yapar,

▪ Uçak gövde yapılarında yapısal onarım yapar,

▪ Kanat ve empenange bağlantılarını yapar,

▪ Pnomatik, hidrolik sistemlerin bakımını yapar,

▪ Aletli gösterge ve aviyonik sistemleri analiz eder,

▪ Oksijen sistemlerinin, buz önleme ve yağmurdan korunma sistemlerinin ve su ve atık su sisteminin bakımını yapar,

▪ Uçak ekipman ve mefruşatının bakımını yapar,

▪ Termodinamik, motor performans hesaplamaları yapar,

▪ Motor kısımlarının, yağlama, yakıt, hava, ilk hareket sisteminin, güç artırma ve ateşleme sisteminin bakımını yapar,

▪ Turbo-prop, turbo şaft motorların bakımını yapar,

▪ Yardımcı güç ünitesi (APU)’nin bakımını yapar

▪ Motorun dış bağlantılarını yapar ve korumaya alır,

▪ Motor gösterge sistemlerinin bakımını yapar,

▪ JAR-66 ve JAR-145 kurallarını uygular.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

▪ Perçin makineleri, squezer, perçin tabancası,

▪ Kesme aletleri, dayama demirleri motor anahtarları,

▪ Şekillendirme aletleri, pervane söküm anahtarı,

▪ Mekanik/elektronik ölçüm aletleri, halat, gergi

▪ Motor test üniteleri (bremze vb),

▪ Yüzey düzgünlük ölçüm aletleri,

▪ Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı olmak isteyenlerin,

▪ Fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı,

▪ Şekil ilişkilerini görebilen, dengede durma yeteneklerine sahip,

▪ Ellerini eşgüdümle kullanabilen,

▪ Yönergeyi izleyebilen, çizim tekniğine ve mekanik yeteneğe sahip,

▪ Çabuk ve doğru karar verebilen, stres altında çalışabilen

▪ Sorumluluk sahibi, ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, kurallara uyan,

▪ Başkaları ile işbirliği yaparak çalışabilen,

▪ Yenilikleri takip edebilen

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı, bakım merkezlerinin yoğunlaştığı büyük şehirlerde uçak bakım merkezlerinde çalışırlar.

Birinci derecede uğraş konusu, maddeler ve makinelerdir. Yapılan faaliyetlerin başında sınıflama, tasarlama, imal etme, onarma-kurma, kullanma-çalıştırma, ölçme ve veri toplama, sınıflama, çözümleme, değerlendirme ve yorumlama gelmektedir. Tam gün, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışma, şehir içinde ve dışında seyahat gereği söz konusudur. Çalışma ortamı gürültülü, kirli ve yağlı bir ortamdır. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler. Diğer çalışanlar ile iletişim halindedirler.

MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi,

▪ Kocaeli Üniversitesi-Sivil Havacılık Yüksekokulu ,

▪ Eskişehir Anadolu Üniversitesi-Sivil Havacılık Yüksekokulu

▪ Kayseri Erciyes Üniversitesi -Sivil Havacılık Yüksekokulu,

“Uçak Gövde Motor Bakım” bölümünde verilmektedir

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

▪ Matematik

▪ Fizik,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,

▪ Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) “Uçak Gövde Motor Bakım “lisans programı için yeterli (YGS-1) puanı almak.

▪ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim formunda “Uçak Gövde Motor Bakım ” programını tercih etmek gerekmektedir.

▪ Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir katsayı ile çarpılmakta ve sınav puanına eklenmektedir.

▪ Meslek Liselerinin; Mekatronik, Uçak Bakım (Uçak, Gövde, Motor), Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, Uçak Bakım Teknisyenliği ve Havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor), Uçak Motorlu, Uçak Motorlu Bakım ve Onarım, Motor, Motor (Benzinli) ile Motor (Dizel) alanlarından mezun olanlar Yüksek Öğretim Giriş Sınavına (YGS) girip YGS-1 puanı hesaplanırken AÖBP ek bir katsayı ile çarpılmaktadır.

▪ Motor, Oto Motor Teknolojileri, Otomotiv, Otomotiv Tasarım ve İmalat, Otomotiv Satış Sonrası Hizmet, Termik Motorlar ve Otomobil, Uçak Gövde Bakım, Uçak Gövdesi, Uçak Motoru, Uçak Yer Destek Sistemleri, Ulaştırma ve Otomotiv önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Uçak Gövde Motor Bakım” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 4 yıldır.

Eğitimin;

Birinci Yılında,

Uçak Temel Bilgisi, Temel Elektrik Bilgisi, Lineer Cebir, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Mekanik, Elektronik, Termodinamik,

İkinci Yılında,

Diferansiyel Denklemler, Havacılıkta İnsan Faktörü, Bakım Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Pistonlu Motorlar, Lojik Devreler, Elektrik Makineleri, Aerodinamik, Elektronik Göstergeler Ve Sistemleri, Hava Aracı Malzeme Ve Donanımı,

Üçüncü Yılında,

Uçak Yapıları, Havacılık Kuralları, Gaz Türbinli Motorlar, Uçak Tasarım Uygulamaları, Bakım Prosedürleri, Uçak Sistemleri,

Dördüncü Yılında,

Uçak Bakım Terminolojisi, Motor Gösterge Sistemleri, Pervaneler, Uçak Yapıları Ve Uygulamaları, Uçak Güç Sistemleri Uygulamaları, Uçak Sistemleri Uygulamaları, Gibi Meslek Dersleri İle Matematik, Fizik, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi, Mesleki Yabancı Dil, İş Hayatı İçin Yabancı Dil, Seçmeli Sosyal gibi ders verilmektedir.

Ayrıca 8 hafta yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLAMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı” unvanı ve “Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı” lisans diploması verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu program mezunları özellikle uçak bakımı yapan özel sektör şirketlerinde, askeri kuruluşlarda ve emniyetin uçak bakım birimlerinde, lisans sahibi oldukları takdirde Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında çalışabilirler. Mezunların iş imkânları giderek artmakta ve istihdam seçenekleri gittikçe çoğalmaktadır.

Uçak bakımı yapılan büyük şehirlerdeki şirketlerde iş bulma şansı daha yüksektir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 9. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücretin 2 katı düzeyinde kazanç söz konusudur. 5.yılın sonunda kazanç asgari ücretin 5 katına kadar çıkabilir.

MESLEKTE İLERLEME

“Uçak Gövde Motor Bakım Teknik Uzmanı” lisans programını başarı ile bitirenler, eğitim alanında yüksek lisans ve doktora sınavlarına katılarak yükselme imkânı bulabilecekleri gibi çalışma alanında atölye sorumlusu, bakım müdürü, insan kaynakları müdürü olarak da yönetici kademesine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

▪ Uçak Gövde Motorları Bakım servis elemanı ,

▪ Uçak Bakım servis elemanı ve Gövde Motor,

▪ Havayolu servis elemanı (Gövde Motor).

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

▪ Meslek elemanları,

▪ Eğitim Kurumu,

▪ Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (Shy 66 – 01)

▪ 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,

▪ Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

▪ Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

▪ İlgili eğitim kurumları,

▪ Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

▪ Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri